Video giày đi mưa

Là chuyên mục tổng hợp những clip gây sốt về giày đi mưa Hipidi, có tính thu hút người xem: Giày đi mưa Hipidi lên sóng truyền hình quốc gia, Hitler tìm mua giày đi mưa,...

  • Hitler tìm mua giày đi mưa

    02-12-2015 // 1,268 lượt xem

    Thuộc hạ của Hitler lùng sục khắp Việt Nam để mua cho được giày đi mưa nhưng không mua được. Hitler vô cùng tức giận, ông sẽ làm gì với đám thuộc hạ này?

    Chi tiết →